Ons verhaal

Bij alles wat we doen geloven wij in het uitdagen van de status quo. Door ons design slim en complementair in te zetten, maken wij veilige en neutrale oplossingen die data delen en datagedreven samenwerkingen faciliteren.

Onafhankelijke datamarkt

Wij staan voor het bevorderen van een onafhankelijke datamarkt. Echter is er nog geen datamarkt (op de financiële sector na) met een onafhankelijke, transparante, vertrouwde en neutrale data-uitwisselingsarchitectuur. Zo zie je dat veel uitwisselingsmechanismen gebaseerd zijn op closed source producten en diensten waardoor er een afhankelijkheidspositie richting de leverancier ontstaat. De vraag is of deze afhankelijkheid van een enkele leverancier wenselijk is aangezien veel maatschappelijke efficiencies afhankelijk zijn van het delen van data.

Daarnaast zie je dat marktpartijen die al actief zijn in de dataketen zich ook opwerpen voor datasamenwerking. In het geval van één leverancier ontstaat hierdoor een vendor-lockin. Bij meerdere leveranciers in een sector ontstaan zo 'dataeilandjes' die niet met elkaar praten. Dit leidt tot een rem bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Meerdere organisaties en haar werknemers beginnen zich bij deze situaties onprettig te voelen. Niet alleen door de afhankelijkheidspositie maar ook doordat de markt vast komt te zitten. Dit laatste is het geval doordat er geen gelijke markt meer is (level playing field). Organisaties met goede ideeën komen er niet meer tussen en dit is desastreus voor innovatie en dus vooruitgang.

In de toekomst is het noodzakelijk dat bronhouders onafhankelijk de data kunnen delen die zij, voor welk doeleinde dan ook, moeten of willen delen. Het zou niet uit moeten maken welke leverancier of datasystemen zij gebruiken. De interoperabiliteit en interpreteerbaarheid van de data moet hier los van staan en onafhankelijk hiervan opereren. Hierbij moet de publicatie (beveiligd of onbeveiligd) van de data onder eigen voorwaarden en licenties vallen.

Vertrouwd samenwerken

Bronhouders bepalen zelf met welke organisaties zij samenwerken, welke gegevens zij willen delen en onder welke (juridische) voorwaarden. Hier maken de organisaties binnen sectoren afspraken over zodat er ruimte voor vertrouwen onstaat.

Vaak spreken de organisaties binnen een sector af welke gegevensset er met elkaar gedeeld wordt om efficiënter te kunnen samenwerken. In sommige sectoren wordt er met open data gewerkt, in andere sectoren wordt er met beveiligde verbindingen gewerkt. Beide opties zijn goed, de bronhouder heeft zelf de regie.

Dit is realiseerbaar doordat er op schaalbare manier via metadata gecommuniceerd kan worden onder welke voorwaarden data gepubliceerd is. Tevens kan hierbij naar jurische documenten gerefereerd worden waardoor het afdwingbaar is.

Neutrale architectuur

Purple Polar Bear helpt bij het creëren van schaalbare en sectorbrede datasamenwerkingen. Dit doen wij door groepen organisaties te stimuleren om FAIR-Data veilig, gemakkelijk en snel met elkaar te delen. Hierbij bieden we een neutrale en open source metadata architectuur aan voor het beschikbaar stellen van data.

De groepen organisaties noemen wij FAIR-Data communities. De FAIR-Data communities spreken gezamelijk de spelregels af zodat zij binnen hun sector, via de neutrale metadata architectuur, een open markt voor data kunnen vormen.

Dit is realiseerbaar doordat de neutrale en schaalbare metadata architectuur volledig gebaseerd is op open source componenten. Dit is afdwingbaar door de onderliggende jurdische voorwaarden en licenties. Alle open source onderdelen worden gecontroleerd en gecertificeerd door de Go FAIR Foundation. Tevens worden marktpartijen die meehelpen deze neutrale architectuur te implementeren voor bepaalde sectoren ook getraind (de bears helpen bij deze trainingssessies) en gecertificeerd door de Go FAIR Foundation.

Purple Polar Bear heeft dit inmiddels met overheden, semi-overheden en private organisaties bewerkstelligd.


Data interpreteren

De bears geloven in datainterpretatie en minder in harde datastandaardisatie. We merken namelijk dat harde datastandaardisatie resulteert in langdurige en dure interne trajecten, waarbij interne datastructuren en vocabulairs omgegooid moeten worden. Hierna vallen vaak dependencies om, waardoor de impact soms slecht te overzien is. Dit creëert lange doorlooptijden voordat men kan gaan samenwerken, interne weerstand of simpelweg geen datasamenwerking.

Bij datainterpretatie zien wij dat anders. De bears zijn namelijk niet geïnteresseerd in hoe bronhouders intern de data inrichten, welke open of eigen standaarden of datasystemen zij gebruiken. Wij zijn geïnteresseerd hoe bronhouders de data extern aanbieden. Hierbij is het van belang dat de aangeboden data op de juiste manier geïnterpreteerd kan worden door middel van open standaarden. Hiervoor hoeven er geen interne inrichtingen en processen overhoop gegooid te worden, hiervoor moet enkel een onafhankelijk metadatabestand toegevoegd worden. Dit is dus complementair aan huidige systemen in plaats van subsidiair. Hierdoor zijn de bears ervan overtuigd dat dit op zowel korte als lange termijn gaat werken.

Op langere termijn kan er altijd gestandaardiseerd worden, echter willen bronhouders vaak autonoom blijven handelen en als bepaalde standaarden niet in het ontwerp passen zullen zij die niet adopteren. Via datainterpretatie kunnen zij altijd voor de externe data-aanlevering aan de open standaarden binnen hun sector voldoen, zonder hoge inverstering of interne rompslomp. Tevens blijft men erg flexibel, bij nieuwe inzichten wordt het onafhankelijke metadatabestand aangepast in plaats van de gehele onderliggende data.


Verbinden &
verbreden

Ben jij met use cases, projecten en of gelijksoortige materie bezig. Neem contact op met Annick! Laten we initiatieven verbinden en met elkaar verbreden. Deze (FAIR) datatransitie kan niemand alleen!


Vragenrondje

© 2019 - 2021 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01