Datasamenwerkingen > Datagebruik

(4) Datagebruik

Om ervoor te zorgen dat verschillende applicaties, open source viewers en informatieschermen makkelijk en snel met de decentraal opgeslagen data kunnen werken (en mensen in de keten dus kunnen samenwerken) bieden de Purple Polar Bears de FAIR-connector aan.


Deze FAIR-connector (een virtueel 'doorgeefluikje') weet, door de metadatabestanden die de onderliggende databronnen beschrijven, precies hoe de verschillende servers bevraagd moeten worden (GET request). Hierna weet de connector ook (via de metadata) hoe het antwoord van de server (data response) geïnterpreteerd moet worden.


Dit antwoord wordt geïnterpreteerd op verschillende niveaus:


  • Semantiek: wat bedoelt de bron met bepaalde inhoud van velden
  • Datastructuur: hoe is de data georganiseerd bij de bron
  • Dataformaat: in welk formaat wordt de data weergegeven
  • Context: welke kwalitatieve gegevens zijn van belang om op betrouwbare wijze met de onderliggende data te kunnen werken

Met bovenstaande informatie (verschaft middels de metadatabestanden) kan de FAIR-connector vervolgens de data decentraal ophalen, de responses interpreteren en genormaliseerd in verschillende formaten en open standaarden outputten. Het mooie is dat geen van de organisaties in de keten hiervoor een aanpassing in haar bronsysteem hoeft door te voeren, dus men kan snel een datasamenwerking opzetten.


Door de FAIR-connector hoeven de verschillende leveranciers van toepassingen geen custom API's en andere koppelingen meer te maken per deelnemer. Hierdoor zullen IT-investeringen, doorlooptijd en afhankelijkheid (vendor lock-in) drastisch verminderen en wordt innoveren makkelijker!

© 2019 - 2024 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01