Content > Voorbeelden > SidO

FAIR-datasamenwerking

SidO

Gerry, informatiemanager bij Evides Waterbedrijf:

Evides werkt samen met Stedin, de gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard aan de use case ‘samenwerken in de ondergrond’, het FAIR maken van deze datasets en het opbouwen van een FAIR SidO community. Purple Polar Bear begeleidt ons in dit traject en dat doen ze uitstekend. PPB is gedreven, enthousiast en kundig. Ik kan de samenwerking met hen van harte aanbevelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Evides Waterbedrijf, Centrum Ondergronds Bouwen en de Purple Polar Bears hebben gezamenlijk de onderstaande video over SidO gemaakt. Bekijk de video snel!

USE CASE SIDO

Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam, Stedin en HHSK

Slimmer data delen en daardoor efficienter samenwerken in de ondergrond (SidO).

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in 2011 het Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden, slim en kosteneffectief samenwerken staat centraal in deze afspraken. Er is grote tevredenheid over de werking van het bestuursakkoord. Nationaal en regionaal is de samenwerking verbeterd, met als belangrijk resultaat dat de kosten voor het waterbeheer beheersbaar blijven. Onderstaande use case is een product van de BAW werkgroep.

Praktisch: Stedin en Evides moeten beide in 2021 assets op de Coolsingel vervangen en onderhouden. Stedin heeft plannen om dit in februari te doen en Evides heeft plannen dit in mei te doen. Door het delen en combineren van deze data kunnen zij efficiënter werken door tegelijkertijd in februari deze werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor hoeft er maar 1 aannemer bij de werkzaamheden betrokken te worden waardoor de kosten voor beide partijen dalen.

Doel: Het stichten van een duurzame FAIR-data strategie. Een strategie die de deelnemers zal helpen met het slimmer delen en combineren van data waardoor samenwerking in de ondergrond efficiënter en goedkoper wordt.

Wat: Er wordt FAIR-metadata aan de huidige data van iedere deelnemer toegevoegd die in staat is de data naar een uniforme berichten- en semantische standaard te mappen. Vervolgens wordt de slimme FAIR-connector ingezet om meerdere databronnen van de deelnemers real time te kunnen samenvoegen, normaliseren en weergeven in WFS formaat zodat elke GIS viewer met de data aan de slag kan.

Note! De huidige data van de deelnemers blijft onaangetast op haar plek staan waardoor dependencies nooit kunnen omvallen. Er worden dus geen systemen aangepast of toegevoegd.

Deelnemers & Testimonials

Annemiek
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Purple Polar Bears zijn betrokken en denken goed mee. Hun enthousiasme straalt af naar de stakeholders, wat een gunstige impact heeft op de projecten. De communicatie met hen verloopt soepel en informeel, wat de samenwerking prettig maakt.

Bert
GO FAIR Foundation

Purple Polar Bear has helped us with complex ICT projects for GO FAIR Foundation. They think with us, have a good sense of the business processes that play with us and come up with creative, professional, scalable and easily maintainable solutions.

Gerry
Evides Waterbedrijf

Evides werkt samen met Stedin, de gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard aan de use case ‘samenwerken in de ondergrond’, het FAIR maken van deze datasets en het opbouwen van een FAIR SidO community. Purple Polar Bear begeleidt ons in dit traject en dat doen ze uitstekend. PPB is gedreven, enthousiast en kundig. Ik kan de samenwerking met hen van harte aanbevelen.

Michiel
HHSK

Met de komst van SidO en haar werkwijze is het mogelijk om lokale systemen van overheden aan elkaar te koppelen waarbij ze allen aan hun eigen standaarden en inrichting kunnen vasthouden. Dit maakt de koppeling laagdrempelig. En het creëert één punt van presentatie waar alle informatie aan voldoet. SidO lijkt me bij uitstek een Proof of Concept voor een hele reeks aan gewenste gegevensuitwisselingen. Hierdoor kunnen overheden beter samenwerken wat kan zorgen voor minder overlast voor inwoners en een efficiëntere bedrijfsvoering van de overheid als geheel.

© 2019 - 2023 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01