Diensten > Ondersteuning

Ondersteuning

Purple Polar Bear ondersteunt het opzetten, continueren en uitbreiden van datamanagement en datasamenwerkingen. Gebaseerd op een goed georganiseerde lange termijn strategie.

Proces

De bears ondersteunen zowel het datamanagementproces als het datasamenwerkingsproces van A tot Z. Hierbij is het belangrijk te noemen dat wij altijd op zoek zijn naar resultaat en kenmerken het ondersteuningsproces pas als voltooid als het juiste resultaat behaald is.

Toetsbare middelen

Natuurlijk staan tijd, specifieke kennis en ervaring centraal bij de organisaties die wij ondersteunen. Daarnaast bieden wij toegevoegde waarde door innovatieve middelen te introduceren, denk hierbij aan onze software tool de FAIR Tool Manager.

Deze toepassing is opgebouwd aan de hand van het FAIR-gedachtengoed, namelijk data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable maken.

De FAIR Tool Manager is in het leven geroepen om goed datamanagement voor iedereen toegankelijk te maken. De FAIR Tool Manager is een compleet FAIR datamanagement- platform, geleverd als één applicatie. Met deze applicatie kan iedereen eenvoudig bijdragen aan datamanagement en datasamenwerkingen.

Partnernetwerk

Wij staan voor samenwerken, niet alleen binnen FAIR datamanagement en datasamenwerkingen, maar ook binnen onze sector met andere marktpartijen. Om die reden hebben wij een partnernetwerk ontwikkeld van marktpartijen die samen met ons geloven in toegankelijke datamanagement oplossingen.


Implementatiekracht

Door het partnernetwerk dat wij hebben opgebouwd is onze implementatiekracht enorm vergroot. Als scale-up kunnen wij de wereld niet alleen aan, en dat willen we ook niet. Samen met onze partners willen we onze paarse oplossingen breed inzetbaar maken!


Verbinden &
verbreden

Ben jij met use cases, projecten en of gelijksoortige materie bezig. Neem contact op met Annick. Laten we initiatieven verbinden en met elkaar verbreden. Deze (FAIR) datatransitie kan niemand alleen!


Contact

© 2019 - 2024 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01