Kernwaarden

Missie

Als innovatieve startup willen wij betekenisvol zijn binnen elke relatie die wij onderhouden. Wij willen waarde toevoegen, het verschil maken, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarbij graag de verwachtingen overtreffen van klanten en medewerkers. Daarom kiezen we voor langdurige en duurzame relaties. Zodat we ons optimaal kunnen verbinden aan behoefte, doelen en resultaten van zowel de klant als ons team.

Visie

Purple Polar Bear staat voor resultaat. Dat resultaat laat zich op meerdere manieren vertalen. De rol van data en IT wordt met de dag groter en belangrijker in onze samenleving. En daarmee ook de impact van ons werk. Om hier een succesvolle bijdrage aan te kunnen leveren, zetten wij in op innovatie, het vergroten van expertise en het versterken van zowel onze klantrelaties, als onze individuele teamleden.

Wat wij doen

Werkwijze

Wij zijn consciëntieus.

Data producerende kant

Purple Polar Bear zorgt ervoor dat groepen organisaties data makkelijk onderling kunnen delen. Deze groepen organisaties noemen wij FAIR-data communities. Het onderling delen van data doen wij aan de hand van de FAIR-principes. Deze principes zorgen ervoor dat data vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) is. Dit gaat over de reeds, door organisaties, geproduceerde data en hoe deze data aan derden, vanuit de source, aangeboden wordt. Het aanbieden van de data doen wij middels de toplaag benadering. Deze benadering zorgt ervoor dat de data zelf niet veranderd wordt, maar dat er een toplaag wordt toegevoegd in de vorm van community specifieke metadata. Deze matadata zorgt ervoor dat de data van de verschillende organisaties dezelfde taal gaat spreken m.b.t. de ontologische en semantische onderwerpen. Tevens vindt er een normaliseringslag plaats. Let op! Dit is nog niet de toepassingenkant (consumerende kant) van de data.

Data consumerende kant

Op het moment dat de FAIR-data community is opgebouwd en alle verschillende deelnemers FAIR-data met elkaar delen, kan de data gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Omdat het onderliggende datamodel binnen de FAIR-data community gelijk is kunnen informatieschermen, apps en andere toepassingen (voor verschillende doeleindes) makkelijk gerealiseerd worden. Hierbij hoeven de verschillende organisaties geen custom API's en andere koppelingen meer te maken. Hierdoor zullen IT-investeringen drastisch verminderen, omdat alle FAIR-data community deelnemers kunnen aansluiten op dezelfde informatietoepassingen.

FAIR-data community opstarten

Purple Polar Bear stelt voor aan organisaties die onderling data willen delen om een FAIR-data community op te bouwen. Deze community omarmt de FAIR-principes en spreekt een gezamenlijke werkwijze af met een set van al bestaande standaarden, voor het delen van de data. De benadering die wij hanteren is niet gericht op het bouwen van een nieuw systeem of hoe de data intern geregeld is. Het gaat erom hoe de data aan de rand aangeboden wordt. Hierbij spelen onderwerpen zoals authenticatie en autorisatie een grote rol.

Samenwerkingstools

Binnen de opgestarte FAIR-data community zal metadata en data aangeboden worden. Deze wordt aangeboden vanaf verschillende servers: elke organisatie gebruikt immers andere servers. Om deze verschillende plekken, waar de data aangeboden wordt, inzichtelijk te maken voor de hele community introduceren wij de FAIR Tool Manager samenwerkingstool. Deze tool maakt de verschillende data-sources van de deelnemers inzichtelijk voor de rest van de FAIR-data community. Tegelijkertijd checkt de FAIR Tool Manager of de verschillende data-sources zich wel aan de FAIR en Community afspraken houden. Tevens zorgt deze tool ervoor dat applicatiebouwers (indien zij autorisatie hebben) makkelijk de verschillende data-sources kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld de bouw van informatiekaarten.

FAIR-data community uitbreiden

Wij helpen bij het opzetten van een FAIR-data community. Hierbij worden koplopers binnen een bepaald domein bij elkaar gebracht om de FAIR-community gezamenlijk te stichten. Nadat de FAIR-data implementatie bij de koplopers uitgevoerd is, kunnen andere community deelnemers zich aansluiten via een onboarding. De onboarding zorgt ervoor dat de nieuwe deelnemer haar data middels de gezamenlijke werkwijze zal aanbieden. Wanneer de onboarding is afgerond zal er extra data binnen de community gedeeld worden en daardoor beschikbaar zijn. Deze data kan geruisloos aan de verschillende informatietoepassingen toegevoegd worden (custom koppelingen zijn niet meer nodig).

Jaarlijks besluitingvormingsplatform

FAIR-data communities houden zich bij het data delen aan de FAIR-principes. Daarnaast spreekt de community gezamenlijk ook domeinspecifieke onderwerpen af. Hierdoor sticht elke community haar eigen standaard. Deze standaard maakt vaak gebruik van al bestaande (open) standaarden. Het is de bedoeling dat iedere FAIR-data community jaarlijks een nieuwe en uitgebreide versie van hun standaard uitbrengt. Hierdoor wordt er onderling steeds meer data gedeeld, maar wordt de investering hiervoor over verschillende jaren uitgespreid. De Purple Polar Bears helpen bij dit proces.

Wij staan voor resultaat.
Goede plannen

Samen werken we aan een goed functioneel plan zodat de softwarekosten altijd beheersbaar blijven. Eerst een plan, dan software schrijven.

Eerlijke inschattingen

Is het plan volledig? Purple Polar Bear maakt een inschatting van de functionaliteiten die in het plan beschreven staan.

Kwalitatieve code

Tot een overeenkomst gekomen? Dan schrijven wij kwalitatief goede software die voor iedere ontwikkelaar te volgen is.

Geteste software

De opgeleverde software is vanaf het fundament getest. Dit betekent dat doorontwikkeling altijd mogelijk zal zijn.

Lage onderhoudskosten

Doordat de software efficiënt geschreven is zullen wij de onderhoudskosten minimaliseren.

Scherp projectmanagement

Wij maken eerlijke inschattingen en proberen zo realistisch mogelijk te plannen. Hierdoor weet jij altijd waar je aan toe bent!

Hosting & Beheer

Wij serveren en beheren de applicaties van onze klanten, zodat zij niet met allerlei verschillende partijen hoeven te schakelen omtrent Tech.

© 2019 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | Computerweg 22, 3542 DR, Utrecht | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01