Paarse werkwijze

Purple Polar Bear staat voor resultaat. Dat resultaat laat zich op meerdere manieren vertalen. De rol van data wordt met de dag groter en belangrijker in onze samenleving. En daarmee ook de impact van ons werk. Om hier een succesvolle bijdrage aan te kunnen leveren, zetten wij in op innovatie, het vergroten van expertise en het versterken van zowel onze klantrelaties, als onze individuele teamleden.

Data producerende kant

Purple Polar Bear zorgt ervoor dat groepen organisaties makkelijk onderling data kunnen delen. Deze groepen organisaties noemen wij FAIR-data communities. Het onderling delen van data doen deze FAIR-data communitites aan de hand van de FAIR-principes. Deze principes zorgen ervoor dat data vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) is. Dit gaat over de reeds, door organisaties, geproduceerde data en hoe deze data aan derden, vanuit de bron, aangeboden wordt. Het aanbieden van de data wordt middels de toplaag benadering gedaan. Deze benadering zorgt ervoor dat de data zelf niet veranderd wordt, maar dat er een toplaag wordt toegevoegd in de vorm van community specifieke metadata (RDF). Deze metadata zorgt ervoor dat de data van de verschillende organisaties dezelfde taal gaat spreken m.b.t. de structuur van de data, de ontologische en semantische onderwerpen.

FAIR-data community opstarten

Purple Polar Bear stelt, aan organisaties die onderling data willen delen, voor om een FAIR-data community op te bouwen. Deze community spreekt een gezamenlijke werkwijze af, met een set van al bestaande standaarden, voor het delen van de data. De benadering die wij hanteren is niet gericht op het bouwen van een nieuw systeem, tussensysteem of hoe de data intern geregeld is. Het gaat erom hoe de data aan de rand aangeboden wordt. Hierbij spelen onderwerpen zoals authenticatie en autorisatie een grote rol.

FAIR-Data communities

FAIR Tool Manager

Binnen de opgestarte FAIR-data community zal metadata en data aangeboden worden. De data is er al maar de metadata vaak nog niet. De FAIR Tool Manager helpt organisaties makkelijk metadata in RDF formaat te maken. Daarnaast wordt de data aangeboden vanaf verschillende servers: elke organisatie gebruikt immers andere servers. Om deze verschillende plekken, waar de data aangeboden wordt, inzichtelijk te maken voor de hele community introduceren wij via de FAIR Tool Manager FAIR-data communities. Deze communities maken de verschillende databronnen van de deelnemers inzichtelijk voor de rest van de sector. Tegelijkertijd checkt de FAIR-data evaluator van de community of de verschillende databronnen zich wel aan de FAIR en community afspraken houden.

FAIR-data community uitbreiden

De Purple Polar Bears helpen bij het opzetten van een FAIR-data community. Hierbij worden koplopers binnen een bepaalde sector bij elkaar gebracht om de FAIR-data community gezamenlijk te stichten. Nadat de FAIR-data implementatie bij de koplopers uitgevoerd is, kunnen andere community deelnemers zich aansluiten via een onboarding. De onboarding zorgt ervoor dat de nieuwe deelnemer haar data middels de gezamenlijke werkwijze zal aanbieden. Meerdere marktpartijen kunnen hierbij helpen. Wanneer de onboarding is afgerond zal er extra data binnen de community gedeeld worden en daardoor beschikbaar zijn. Deze data kan geruisloos aan de verschillende informatietoepassingen toegevoegd worden (custom koppelingen zijn niet meer nodig).

Jaarlijkse besluitvorming

FAIR-data communities houden zich bij het data delen aan de FAIR-principes. Daarnaast spreekt de community gezamenlijk ook domeinspecifieke onderwerpen af. Hierdoor sticht elke community haar eigen FAIR implementation profile (FIP). Deze FIP maakt vaak gebruik van (open) standaarden. Het is de bedoeling dat iedere FAIR-data community jaarlijks een nieuwe en uitgebreide versie van de FIP uitbrengt. Hierdoor wordt er onderling steeds meer data gedeeld, maar wordt de investering hiervoor over verschillende jaren uitgespreid.

Data consumerende kant

Op het moment dat de FAIR-data community is opgebouwd en alle verschillende deelnemers FAIR-data met elkaar delen, kan de data gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Omdat het onderliggende datamodel (via de metadata) binnen de FAIR-data community gelijk is kunnen informatieschermen, apps en andere toepassingen (voor verschillende doeleindes) makkelijk gerealiseerd worden. Hierbij hoeven de verschillende aanbieders van toepassingen geen custom API's en andere koppelingen meer te maken per deelnemer. Hierdoor zullen IT-investeringen, doorlooptijd en afhankelijkheid (vendor lock-in) drastisch verminderen en wordt innoveren makkelijker!

© 2019 - 2021 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01