Content > Voorbeelden > DenW

FAIR-datasamenwerking

DenW

John, informatiemanager bij het Informatiehuis Water:

Door waterschappen en RWS zijn voor het Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal informatieschermen ontwikkeld, deze schermen zijn een hulpmiddel voor slim watermanagement in de regio. Door PPB is onderzocht in welke mate de datakoppelingen aan de FAIR principes voldoen. Stakeholders zijn kritisch en constructief bevraagd. Bevindingen, analyse en aanbevelingen zijn helder vastgelegd. Meedenken over het (verder) implementeren van FAIR principes is kenmerkend voor PPB.

USE CASE DENW

Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Slimmer data delen om droogte en wateroverlast (DenW) de baas te blijven.

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in 2011 het Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden, slim en kosteneffectief samenwerken staat centraal in deze afspraken. Er is grote tevredenheid over de werking van het bestuursakkoord. Nationaal en regionaal is de samenwerking verbeterd, met als belangrijk resultaat dat de kosten voor het waterbeheer beheersbaar blijven. Onderstaande use case is een product van de BAW werkgroep.


Het Slim Watermanagement programma van Rijkswaterstaat wil deze use case opschalen naar een landsdekkend niveau. Slim watermanagement beoogt het huidige watersysteem beter te benutten door een verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders in het operationele waterbeheer en met behulp van beschikbare (real-time) data, informatievoorziening en modellen.

Praktisch: In het informatiescherm Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal wordt de actuele waterdata van de verschillende deelnemers in de regio gepresenteerd. Met dit scherm heb je snel inzicht in het watersysteem en in het handelingsperspectief in tijden van hoog water en/of droogte.

Doel: De huidige informatievoorziening van het informatiescherm FAIR maken, waardoor er geen custom data koppelingen meer gemaakt hoeven te worden om waterdata te delen en te combineren.

Wat: Er wordt FAIR-metadata aan de huidige data van iedere deelnemer toegevoegd die in staat is de data naar een uniforme berichten- en semantische standaard te mappen. Vervolgens wordt de slimme FAIR-connector ingezet om meerdere databronnen van de deelnemers real time te kunnen samenvoegen en aanspreken voor het informatiescherm Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal of andere tools.

Note! De huidige data van de deelnemers blijft onaangepast op haar plek staan waardoor dependencies nooit kunnen omvallen. Er worden dus geen systemen aangepast of toegevoegd.

Deelnemers & Testimonials

Annemiek
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Purple Polar Bears zijn betrokken en denken goed mee. Hun enthousiasme straalt af naar de stakeholders, wat een gunstige impact heeft op de projecten. De communicatie met hen verloopt soepel en informeel, wat de samenwerking prettig maakt.

Roger
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

De begeleiding van Purple Polar Bear is bijzonder efficiënt en effectief gebleken (ja, echt waar). Na een gedegen inleiding rondom de FAIR-context konden we snel de technische vertaalslag maken van de tijdreeksen die we voor de Slim Water Management informatieschermen delen. De tool en uitleg voor het genereren van de mapping en metadata was makkelijk en doeltreffend. Binnen een uurtje hadden we alles klaar van A tot Z, waarbij de mondelinge toelichting zeker bijdroeg aan die snelheid. Ook bij het instellen van het benodigde SSL-certificaat met onze beveiligingsexpert (firewallbeheerder) hielp het enorm dat Purple Polar Bear met adequate technische kennis meteen onze taal sprak, waardoor we in 2 korte sessies dit ook geregeld hadden.

John
Informatiehuis Water

Door waterschappen en RWS zijn voor het Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal informatieschermen ontwikkeld, deze schermen zijn een hulpmiddel voor slim watermanagement in de regio. Door PPB is onderzocht in welke mate de datakoppelingen aan de FAIR principes voldoen. Stakeholders zijn kritisch en constructief bevraagd. Bevindingen, analyse en aanbevelingen zijn helder vastgelegd. Meedenken over het (verder) implementeren van FAIR principes is kenmerkend voor PPB.

Bert
GO FAIR Foundation

Purple Polar Bear has helped us with complex ICT projects for GO FAIR Foundation. They think with us, have a good sense of the business processes that play with us and come up with creative, professional, scalable and easily maintainable solutions.

© 2019 - 2022 Purple Polar Bear.
All rights reserved

Purple Polar Bear

Purple Polar Bear B.V. | hello@purplepolarbear.nl | KvK: 70930899 | BTW: NL858515283B01